Oferta

2.jpgWażnym atutem tego Domu jest fakt jego położenia w centrum miasta. W otoczeniu własnego, ładnie zagospodarowanego ogrodu. Ułatwia to jego mieszkańcom dostęp do środków komunikacji i instytucji kulturalnych, sportowych i centrów usługowo-handlowych, a co za tym idzie ściślejszą więź ze środowiskiem. Budynki i otoczenie pozbawione jest barier architektonicznych, architektonicznych architektonicznych budynku wielokondygnacyjnym funkcjonuje winda. Do swobodnej dyspozycji mieszkańców jest także mikrobus.

DPS Jarosław jest miejscem stałego pobytu osób przewlekle psychicznie chorych, jest domem koedukacyjnym, a łączna liczba miejsc wynosi 98. Mieszkańcy rozlokowania są w trzech budynkach i mają do dyspozycji pokoje jedno-, dwu-, trzy- i wieloosobowe. Wszystkie budynki wyposażone są w węzły sanitarne, gabinety zabiegowo pielęgniarskie, sale dziennego pobytu wyposażone w sprzęt TV, podręczne kuchenki, palarnie, pomieszczenia do terapii i rehabilitacji, kaplicę oraz bibliotekę.

W zakresie wyżywienia przewidziane są śniadania, obiady, podwieczorki i kolacje. Prowadzone są w zależności od aktualnych potrzeb diety żywieniowe każdego typu. Stołówka czynna jest w godzinach pracy kuchni tj. od 6.00 do 20.00. Przez całą dobę mieszkańcy mają dostęp do napojów. W stołówce stopniowo wprowadzana jest samoobsługa, co ma na celu zwiększenie potrzeby aktywizacji mieszkańców oraz wzmaga poczucie odpowiedzialności za siebie i innych.